Türkiye’de işletmelerin geleceğe olan güvenleri artıyor

illustration [Converted]

Global Regus İş Güven Endeksi’ne göre, Eylül 2011′de 138 olan Türkiye iş güven endeksi  Nisan 2012’de 11 puan yükseldi. Bu da geleceğe olan güvende bir önceki dönemde (Mart ve Eylül 2011 arası) kaydedilen gerilemeye göre önemli bir iyileşmeye işaret ediyor. Eylül 2011de şirketlerin yüzde 58’I gelir artışı beyan ederken, Nisan ayında bu oran yüzde 69’a çıkmış bulunuyor. Ancak kar artışı bildiren şirket sayısında ise (şirketlerin yüzde 50’si) geçen 6 aylık döneme göre yüzde 7’lik bir azalma görülüyor. Şirketler sürdürülebilir büyüme yolunda, satış artışları kadar  maliyetleri azaltmanın da önemine inanıyor.

 • Geçmişe baktıklarında, Türk firmaları ekonomik gerileme döneminde sabit emlak kiralarını kurumsal sıkıntının başlıca nedeni olarak görüyor. (Şirketlerin yüzde 55’i); bunu dağıtımcılara, bayilere ve tanıtıcılara ödenen sabit marjlar izliyor (Şirketlerin yüzde 51’i);
 • Ankete katılan işletmeler yarı zamanlı personel kullanımını artırmayı (yüzde 55) üçüncü taraflar aracılığıyla daha çok satış yapmayı (yüzde 48) ve bulut BT uygulamalarını daha fazla kullanmayı (yüzde 40) büyüme beklentilerini zedelemeden tasarruf edebilecekleri en önde gelen alanlar olarak ifade ediyor;
 • Türk firmaları daha geniş müşteri ağına ulaşmayı (yüzde 61) ve düşük maliyetli sermaye erişimini (%34) büyüme ve iş istikrarına en büyük katkıyı yapacak faktörler olarak algılıyor.

Regus sözcüsü bu araştırma sonucunu şöyle değerlendiriyor:

“Mart ve Eylül 2011 arasındaki gerilemenin ardından, iş güveni tekrar artmaya başlıyor. Kar bildiren şirketlerin oranında küçük bir düşüş olsa da, gelir artışı bildiren şirketlerin oranı artmaya başladı. Ancak büyüme fırsatlarını sürdürülebilir kılmak için, tüm dünyada  işletmeler büyüme beklentilerini zedelemeden genel giderlerini azaltmaya çalışıyor.”

“İşletmelerin önemli bir bölümünün küresel gerileme döneminde ortaya çıkan en büyük yüklerden biri olarak sabit emlak kiralarını gördüklerini ve bu maliyeti düşürmeye odaklandıklarını” belirten Regus sözcüsü, “Bu durumun, önümüzdeki yıllarda esnek ve ölçeklenebilir çalışma alanı çözümlerine yönelen  işletme sayısında önemli bir artışa yol açacağını” da dile getirdi.

6 ayda bir gerçekleştirilen Regus İş Güven Endeksi araştırmasının Nisan 2012 sayısında, 90 ülkeden toplam 16 bin 261kişi ile görüşülerek elde edilen küresel sonuçlara göre ise;

 • Mart ve Eylül 2011 ayları arasındaki büyük düşüş ile kıyaslandığında, küresel iş güveni sadece 1 puan gerileyerek, dayanıklılığını gösterdi.
 • Amerika (+15) ve İngiltere (+4) gibi, gerilemeden en çok darbe alan ülkelerdeki güven daha fazla arttı, bu da şirketlerin alınan tedbirler hakkında iyimser olduğunu gösteriyor.
 • Çin (+2), Brezilya (+2), Meksika (+7) ve Güney Afrika (+2) gibi, gelişmekte olan ekonomilerde daha az olmakla birlikte, güven büyümeye devam ediyor.
 • Gelir artışı bildiren şirket oranı (Şirketlerin yüzde 51) kar ve gelirlerin genel olarak istikrar gösterdiğine işaret ediyor.  Eylül 2011’de yüzde 42’den yüzde 40’a düşen kar oranına rağmen, istikrar altı ay önceki oran ile aynı.
 • Japonya ve Almanya’da karlar ve gelirler dikkat çekici oranda azalırken, Meksika, İngiltere ve Amerika’da altı ay öncesine kıyasla kar ve gelirlerde büyük bir artış görülüyor.
 • Şirketlerin büyük çoğunluğu 2012’nin ikinci yarısına (yüzde 32) veya 2013’in ilk yarısına (yüzde 37) kadar iyileşmenin tam ivmeye ulaşmasını beklemiyor. Ancak Almanya (yüzde 42) ve Brezilya’daki (yüzde 49) şirketlerin büyük çoğunluğu iyileşme ivmesinin şimdiden harekete geçtiğine inanıyor.
 • 124 endeks oranıyla büyük şirketler, daha küçük olanlara göre (107) geleceğe daha güvenle bakıyor.
 • Son iki yıla bakıldığında, şirketler düşük maliyetli sermayeye erişim azlığını (yüzde 47) ve gereksiz ofis alanına yapılan ödemeleri (yüzde 45) kurumsal strese katkı sağlayan en önemli faktörler olarak tanımlıyor.
 • Geleceğe bakıldığında, şirketler daha geniş müşteri ağı yaratmayı (yüzde 45) ve çalışanlar için daha esnek çalışma koşullarını (yüzde 37) büyüme ve iş istikrarlarına katkıda bulunacak en önemli inisiyatifler olarak tanımlıyor.
 • Şirketler halen maliyetleri azaltmaya çalışıyor fakat bunun büyümelerini engellemelerine de izin vermek istemiyorlar. Bu sebeple tedarik zincirini kısaltmayı (yüzde 40) sabit ofis alanını küçültmeyi ve daha fazla bulut bilişim teknolojileri uygulamaları kullanımını (yüzde 39) büyümeyi koruyan önlemler olarak tanımlıyor. Bu, şirketlerin esnek ofis alanlarını ve çalışma süreci yönetiminde daha esnek yöntemleri büyüme arayışlarında dikkat çekici önermeler olarak gördüğünü gösteriyor.

Regus İş Güven Endeksi

6 ayda bir yayınlanan Regus İş Takip raporu, her sayısında güncel bir İş Güveni Endeksi sunuyor. İşletmelerin mevcut yılın başından bugüne kadarki gelir ve kar trendlerini, gelecek aylardaki ekonomik beklentileriyle birleştiren bir ölçüm olan bu endeks, işletmelere yapılan anketin anahtar bulgularını sunmayı amaçlıyor. Eylül 2009′da yayınlanan Regus İş izleyicisi raporunun ilk sayısında ölçüt ortalaması 100 olarak ayarlandı.

regus logo

Regus Hakkında

Regus, tam donanımlı ofislerden profesyonel toplantı odalarına, iş salonlarından dünyanın en büyük video konferans stüdyolarına kadar çeşitli ürün ve hizmetler sunan dünyanın en büyük esnek çalışma alanı çözümleri sağlayıcısıdır. Günde 1 milyona yakın müşteri, 95 ülkede 550 şehirde bin 200 farklı adrese yayılmış olan Regus olanaklarından faydalanarak, istedikleri yerde, istedikleri zaman ve istedikleri şekilde çalışabiliyor. Ofis ve çalışma alanı gereksinimlerini Regus aracılığıyla karşılayarak esas işlerine odaklanma avantajını yakalayan yüz binlerce küçük ve orta ölçekli şirketin yanı sıra Google, GlaxoSmithKline ve Nokia gibi büyük ölçekli küresel şirket ve markalar da Regus’un hizmetlerinden faydalanıyor. Regus, Türkiye’de 5’i İstanbul’da 1’i Ankara’da olmak üzere toplam 6 ofisten hizmet sunuyor. 1989’da Belçika’nın Brüksel şehrinde kurulan ve Merkez Ofisi Lüksemburg’da bulunan Regus, Londra Menkul Kıymetler Borsası’na kayıtlıdır.
Daha fazla bilgi için www.regus.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

About the Author

Leave a Reply

*